Tuesday 4 June 2013

Gjensidiges sparekniv lager riper på omdømme

I forrige post skrev jeg hvordan jeg ikke hadde blitt ringt opp av Gjensidige etter at jeg hadde lagt igjen beskjed til dem 15 mai, og de som vanlig hadde lovet å ringe opp igjen innen 3 virkedager. Da jeg ringte dem 22. mai var et sommertid, men 24. mai fikk jeg tak i dem (og med dem mener jeg callsenteret som tar imot beskjeder og lover på vegne av saksbehandleren at jeg vil bli kontaktet innen 3 dager. Jeg mener selvsagt ikke den faktiske saksbehandleren). Personen jeg møtte var hyggelig nok. Han kunne fortelle at det var skjedd en feil da jeg hadde ringt inn 15 mai, så den beskjeden var aldri registrert. Han tok imot en ny beskjed, og sa at saksbehandler da, i teorien, skulle ringe meg innen 3 dager.

Dette var altså etter flommen hadde inntruffet, så det var fullstendig kaos og jeg måtte nok regne med at det ville ta lenger tid før min ganske så frekke og lite imøtekommende saksbehandler, ville ringe meg opp. Dette forstår jeg selvsagt, til og med forsikringsselskap som tar kunden på alvor, som f.eks If, har nok et svare strev med å besvare alle henvendelsene. Da er det ikke rart et selskap som Gjensidige, som fra før har svingt sparekniven slik at de er så til de grader underbemannet vil slite stort. Konsekvensen er at jeg som kunde, 4. juni (halvannen uke, eller 6 arbeidsdager etter jeg ringte) ennå ikke har hatt gleden av å igjen bli fornærmet på telefon av min saksbehandler.

Så, til regnearktyrrerene i Gjensidige som synes det var en god idé å kutte til beinet blandt saksbehandlere. Har du tenkt på hva det gjør med inntrykket kundene får av Gjensidige? Har du tenkt på hvordan det slår ut når man får nasjonale naturkatastrofer? Har du allerede fått utbetalt bonus for kostnadskuttene i år? Påvirkes bonusen din av et eventuelt omdømmetap? Og ikke kom her å si at dere ikke er skyld i at denne situasjonen selv. Det er dere som har ansvar for å ha en forsvarlig bemanning, det er et bevist valg fra dere å ha så få folk til å gjøre skadebehandling.